Red

Rekommenderas för seglare från 43 kg.

red

JSail Red, basseglet i JSails segelprogram som är framställt år 2000. Det är JSails mest framgångsrika segel och även det segel som har flest mästerskaps titlar. Red ger fantastisk fart på undavinden och är perfekt för alla förhållanden. Seglet är lätt trimmat och kan sys av slät eller rutig duk. 

 

Blue

Rekommenderas för seglare som väger från  35 kg upp till 43 - 44 kg.

blue

JSail Blue designades år 2006. Just nu vinner det mer och mer respekt i seglar världen och är JSails mest framgångsrika segel för de seglare som är för lätta för Classic Red. På senare tid har det börjat användas allt mer av tyngre seglare. Seglet ger snabb acceleration som märks vid start och märkes rundningarna. Classic Blue har en utmärkta prestanda i små vågor liksom i stora och förlorar heller ingen prestanda i platta vattenförhållanden. Det är lätt att trimma och kan sys med slät eller rutig duk. 

 

Green

Har en utmärkt kryssvinkel och en exceptionell hastighet för seglare under 35 kg.

green

Segelet designades år 2008 för de lättaste seglarna. Till en början verkade det vara något ytlig, men efter ändringen år 2009 blev det idealiskt som första segel för de yngsta Optimist seglarna. Men det är inget långsamt segel, i Cadetti grupperna lyckas seglare nå TOP 3 med Classic Green t.ex under Riva del Garda Meeting eller några race på VM. JSail Green är lätt att trimma och produceras med slät eller rutig duk. 

 

Black

Rekommenderas för de tyngre seglarna från 50 kg.

black

JSail black belv ett tillskott i JSails segel program under 2011. Det är en modell som kan förlänga karriären för de optimist seglare som är lite tyngre, för dem där andra modeller inte längre ger tillräcklig kraft. Det är specielt designat för att ge extra kraft på undanvindarna för dem som känner att dem behöver lite mer. Seglet är lätt att trimma och kan sys av slät eller rutig duk.

 

Heretic

Rekommenderas för seglare från 40 kg.

heretic

Heretic introducerades år 2004. Segelet är för dem som vill gå ännu lite snabbare på kryssen. Seglet lämpar sig extra bra för seglare som helt behärskar undanvinds tekniken och seglar snabbt på undanvinden men vill ha något extra på kryssen. Det är perfekt för lätta vindförhållanden och är ett lätt trimmat segel som sys i slät eller rutig duk.